SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. riadne zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 17.02.2015 Predsedajúci: JUDr. Bročka
13:09:10Nahrávka
13:09:21 Otvorenie, určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania
13:12:04 Otvorenie, určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania
13:13:12 Otvorenie, určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania
13:14:25 Otvorenie, určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania
13:17:591.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2015 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
13:20:45V. Butko0Uznesenie
13:22:352.1 Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy
13:26:17P. Šujan1Diskusia
13:37:49V. Butko1Diskusia
13:42:38J. Čavojský1Diskusia
13:59:02V. Butko1Uznesenie
14:00:12P. Šujan2Uznesenie
14:03:012.1 Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy
14:03:11V. Butko1Diskusia
14:04:04Š. Bošnák1Diskusia
14:08:21P. Šujan1Diskusia
14:09:082.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
14:12:57V. Butko0Uznesenie
14:14:083.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zásadách používania mestských symbolov
14:23:36Š. Krištofík0Uznesenie
14:25:384.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, VZN č. 404, VZN č. 415, VZN č. 422, VZN č. 433 a VZN č. 434 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
14:30:45V. Butko0Uznesenie
14:34:015.1 Doplnok č. 1 k Energetickej koncepcii mesta Trnava - Aktualizácia rok 2014
14:40:43V. Butko1Diskusia
14:44:50A. Peciar1Diskusia
14:45:16J. Čavojský1Diskusia
14:47:22A. Peciar2Diskusia
14:48:04J. Čavojský0Diskusia
14:51:35V. Butko1Uznesenie
14:53:386.2 Zadanie urbanistickej štúdie IBV Pekné pole VI - schválenie
14:59:566.1 Návrh na povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) - 01/2015
15:00:28V. Butko0Uznesenie
15:03:396.2 Zadanie urbanistickej štúdie IBV Pekné pole VI - schválenie
15:05:24V. Butko0Uznesenie
15:06:597. Majetkové záležitosti
15:08:32V. Butko0Uznesenie
15:12:417. Majetkové záležitosti
15:13:33V. Butko0Uznesenie
15:15:567. Majetkové záležitosti
15:17:22V. Butko0Uznesenie
15:20:047. Majetkové záležitosti
15:21:15V. Butko0Uznesenie
15:23:117. Majetkové záležitosti
15:24:00V. Butko0Uznesenie
15:25:517. Majetkové záležitosti
15:26:36V. Butko0Uznesenie
15:28:117. Majetkové záležitosti
15:29:07V. Butko0Uznesenie
15:30:567. Majetkové záležitosti
15:31:58V. Butko0Uznesenie
15:34:317. Majetkové záležitosti
15:34:41V. Butko0Uznesenie
15:36:347. Majetkové záležitosti
15:38:07V. Butko0Uznesenie
15:40:027. Majetkové záležitosti
15:41:16P. Halada1Diskusia
15:41:50V. Butko0Uznesenie
15:44:127. Majetkové záležitosti
15:45:16V. Butko0Uznesenie
15:47:297. Majetkové záležitosti
15:48:35V. Butko0Uznesenie
15:50:317. Majetkové záležitosti
16:12:217. Majetkové záležitosti
16:13:43V. Butko0Uznesenie
16:15:387. Majetkové záležitosti
16:17:11V. Butko0Uznesenie
16:18:207. Majetkové záležitosti
16:19:19V. Butko0Uznesenie
16:21:497. Majetkové záležitosti
16:24:31V. Butko0Uznesenie
16:25:397. Majetkové záležitosti
16:27:12V. Butko0Uznesenie
16:29:357. Majetkové záležitosti
16:30:38V. Butko0Uznesenie
16:32:347. Majetkové záležitosti
16:33:44V. Butko0Uznesenie
16:35:457. Majetkové záležitosti
16:37:43V. Butko0Uznesenie
16:38:517. Majetkové záležitosti
16:40:14V. Butko0Uznesenie
16:41:427. Majetkové záležitosti
16:44:25V. Butko0Uznesenie
16:44:35V. Butko0Uznesenie
16:45:467. Majetkové záležitosti
16:47:097. Majetkové záležitosti
16:47:10V. Butko0Uznesenie
16:47:54V. Butko0Uznesenie
16:49:397. Majetkové záležitosti
16:50:52V. Butko0Uznesenie
16:53:117. Majetkové záležitosti
16:54:20V. Butko0Uznesenie
16:56:257. Majetkové záležitosti
16:57:58V. Butko0Uznesenie
17:00:377. Majetkové záležitosti
17:02:337. Majetkové záležitosti
17:22:18V. Butko0Uznesenie
17:24:377. Majetkové záležitosti
17:25:45V. Butko0Uznesenie
17:27:517. Majetkové záležitosti
17:29:16V. Butko0Uznesenie
17:31:247. Majetkové záležitosti
17:33:18V. Butko0Uznesenie
17:34:497. Majetkové záležitosti
17:36:36J. Alchus1Diskusia
17:37:08J. Alchus1Diskusia
17:37:16B. Stanko1Diskusia
17:38:50J. Alchus2Diskusia
17:39:46V. Butko0Uznesenie
17:41:567. Majetkové záležitosti
17:44:09V. Butko0Uznesenie
17:45:287. Majetkové záležitosti
17:47:16A. Peciar1Diskusia
17:49:31V. Butko0Uznesenie
17:51:547. Majetkové záležitosti
17:53:43V. Butko0Uznesenie
17:55:358.1 Predaj bytov
17:56:51V. Butko0Uznesenie
17:58:309.1 Návrh na udelenie ocenení mesta Trnavy osobám a kolektívom za rok 2014 v zmysle VZN č. 315
18:05:30Š. Krištofík0Uznesenie
18:08:1610.1 Návrh na voľbu ďalších členov – neposlancov do stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Trnava pre volebné obdobie 2014 - 2018
18:17:55B. Stanko0Diskusia
18:18:33Š. Krištofík0Uznesenie
18:22:1110.2 Návrh na voľbu členov výborov mestských častí v meste Trnava vo volebnom období 2014 - 2018 z obyvateľov mesta Trnava
18:27:23A. Petková1Diskusia
18:33:42A. Petková1Diskusia
18:34:16M. Lančarič1Diskusia
18:35:35A. Petková2Diskusia
18:38:34J. Fuzák1Diskusia
18:44:12A. Petková2Diskusia
18:46:46P. Halada1Diskusia
18:49:15B. Stanko1Diskusia
18:49:30V. Butko1Diskusia
18:50:35M. Galbavý1Diskusia
18:51:15A. Petková3Diskusia
18:52:58B. Stanko2Diskusia
18:53:41A. Petková3Diskusia
18:53:57B. Stanko2Diskusia
18:59:49V. Butko1Uznesenie
19:02:38R. Mráz1Uznesenie
19:21:0210.3 Návrh na ustanovenie Riadiaceho výboru Zdravého mesta a protidrogovej prevencie na volebné obdobie 2014 - 2018
19:25:04V. Butko0Uznesenie
19:25:26V. Butko0Uznesenie
19:25:41V. Butko0Uznesenie
19:28:3410.4 Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom
19:30:29B. Stanko0Diskusia
19:31:13B. Stanko0Diskusia
19:31:37V. Butko0Uznesenie
19:32:19V. Butko0Uznesenie
19:33:1710.4 Návrh na voľbu členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom
19:41:2410.5 Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
19:45:09J. Klokner1Diskusia
19:49:31Š. Krištofík1Diskusia
19:52:24V. Butko0Uznesenie
19:55:34M. Galbavý1Uznesenie
19:57:2910.5 Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
19:57:38V. Butko0Uznesenie
19:59:47P. Nižnánsky0Uznesenie
19:59:55V. Butko0Uznesenie
20:00:04P. Nižnánsky0Uznesenie
20:01:03J. Pikna1Uznesenie
20:01:18J. Klokner0Uznesenie
20:02:58V. Butko0Uznesenie
20:04:31V. Butko1Uznesenie
20:08:12M. Galbavý1Uznesenie
20:09:49V. Butko1Uznesenie
20:11:2010.5 Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
20:11:24V. Butko0Uznesenie
20:14:13V. Butko0Uznesenie
20:16:3310.5 Výmena zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
20:16:38V. Butko0Uznesenie
20:18:38V. Butko0Uznesenie
20:20:12V. Butko0Uznesenie
20:21:33B. Stanko1Uznesenie
20:23:04V. Butko1Uznesenie
20:25:41J. Klokner1Uznesenie
20:27:15B. Stanko1Uznesenie
20:28:20V. Butko1Uznesenie
20:28:21V. Butko1Uznesenie
20:29:25Š. Bošnák1Uznesenie
20:29:58B. Stanko2Uznesenie
20:31:5610.6 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rady školského zariadenia a určenie zloženia rád škôl a rady školského zariadenia v školách a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
20:32:19J. Alchus0Diskusia
20:36:04J. Novota1Diskusia
20:36:23M. Lančarič1Diskusia
20:36:52P. Halada1Diskusia
20:37:34J. Novota1Diskusia
20:38:2210.6 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rady školského zariadenia a určenie zloženia rád škôl a rady školského zariadenia v školách a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
20:38:29M. Lančarič1Diskusia
20:39:2210.6 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a rady školského zariadenia a určenie zloženia rád škôl a rady školského zariadenia v školách a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
20:39:32V. Butko0Uznesenie
20:41:3511.1 Zmena č. 9 Zriaďovacej listiny Strediska sociálnej starostlivosti, V. Clementisa č. 51 Trnava
20:43:03V. Butko0Uznesenie
20:44:3312.1 Organizačné zabezpečenie podujatia „Májový kvet 2015“
20:46:31V. Butko0Uznesenie
20:48:1513.1 Koncepcia riešenia cintorína na Kamennej ceste v Trnave a súvisiace úpravy jeho prevádzkovania
20:52:39M. Galbavý1Diskusia
20:54:23J. Fuzák1Diskusia
20:55:43J. Klokner1Diskusia
20:56:01J. Fuzák2Diskusia
20:57:1314.1 Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2014
20:58:49V. Butko0Uznesenie
20:59:5414.2 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 22.08.2014 do 23.10.2014 a od 24.10.2014 do 02.02.2015
21:01:55V. Butko0Uznesenie
21:03:2615.1 Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 - 2020
21:05:44V. Butko1Diskusia
21:11:21M. Galbavý1Diskusia
21:12:46M. Galbavý2Diskusia
21:13:13V. Butko1Uznesenie
21:14:2416.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní Tradičného trnavského jarmoku 2014
21:16:04P. Šujan1Diskusia
21:17:02V. Butko1Diskusia
21:19:13P. Šujan2Diskusia
21:19:54A. Peciar1Diskusia
21:20:35V. Butko2Diskusia
21:23:25P. Nižnánsky1Diskusia
21:25:17B. Stanko1Diskusia
21:27:00M. Královič1Diskusia
21:28:47P. Nižnánsky2Diskusia
21:30:02M. Lančarič1Diskusia
21:32:15J. Fuzák1Diskusia
21:33:02J. Pikna1Diskusia
21:33:59Š. Krištofík1Diskusia
21:35:36J. Čavojský1Diskusia
21:36:20J. Pobiecký1Diskusia
21:36:51J. Pobiecký1Diskusia
21:37:02A. Petková1Diskusia
21:37:43V. Butko2Uznesenie
21:40:0917.1 Vyhodnotenie medzinárodného festivalu folklórnych súborov „TRNAVSKÁ BRÁNA 2014“
21:42:01V. Butko0Uznesenie
21:43:3818.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 21.10.2014 do 28.01.2015
21:46:47Š. Krištofík0Uznesenie
21:48:27 Z á v e r
21:48:39V. Butko1Diskusia
21:52:24P. Šujan1Diskusia
21:52:44A. Peciar1Diskusia
21:54:24M. Galbavý1Diskusia
21:56:47V. Butko1Uznesenie
21:57:42V. Butko1Uznesenie