SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. riadne zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 28.04.2015 Predsedajúci: JUDr. Bročka
15:10:43Úvod
15:10:56 Otvorenie, určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, schválenie programu rokovania
15:16:37T. Pekarčík1Diskusia
15:17:41V. Butko0Diskusia
15:20:021.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava
15:24:08M. Galbavý1Diskusia
15:24:52R. Mráz1Diskusia
15:27:53J. Klokner0Diskusia
15:29:43Š. Bošnák0Uznesenie
15:31:04Š. Bošnák0Uznesenie
15:32:242.1 Záverečný účet mesta Trnavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014
15:40:29J. Čavojský1Diskusia
15:50:45A. Petková1Diskusia
15:52:35V. Butko1Diskusia
15:52:48J. Klokner1Diskusia
15:53:45A. Petková0Diskusia
15:54:24V. Butko1Diskusia
16:07:07M. Galbavý1Diskusia
16:08:33Š. Bošnák0Uznesenie
16:09:253.1 1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2015
16:13:13J. Klokner1Diskusia
16:16:17M. Královič1Diskusia
16:16:46J. Klokner1Diskusia
16:17:33A. Peciar1Diskusia
16:18:22V. Butko1Diskusia
16:20:52M. Královič1Diskusia
16:21:25R. Mráz1Diskusia
16:21:29A. Petková1Diskusia
16:22:32R. Mráz2Diskusia
16:30:14V. Butko2Diskusia
16:35:57J. Klokner2Diskusia
16:38:18Š. Bošnák0Uznesenie
16:39:243.2 Novelizácia internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Trnavy
16:46:43M. Galbavý1Diskusia
16:50:31V. Butko1Diskusia
16:56:59M. Galbavý1Diskusia
16:58:00J. Klokner1Diskusia
17:00:34R. Mráz1Diskusia
17:03:03Š. Bošnák1Diskusia
17:05:45M. Galbavý2Diskusia
17:07:17M. Uhlík1Diskusia
17:10:39P. Nižnánsky1Diskusia
17:11:01P. Nižnánsky1Diskusia
17:33:50Š. Bošnák1Uznesenie
17:34:55P. Nižnánsky1Uznesenie
17:36:26Š. Bošnák1Uznesenie
17:37:45M. Galbavý3Uznesenie
17:39:13Š. Bošnák1Uznesenie
17:40:12Š. Bošnák1Uznesenie
17:41:02Š. Bošnák1Uznesenie
17:41:29B. Stanko1Uznesenie
17:42:30M. Galbavý4Uznesenie
17:44:33J. Novota1Uznesenie
17:46:10Š. Bošnák2Uznesenie
17:47:27Š. Bošnák1Uznesenie
17:48:04Š. Bošnák1Uznesenie
17:49:434. Majetkové záležitosti
17:51:55Š. Bošnák0Uznesenie
17:52:394. Majetkové záležitosti
17:55:094. Majetkové záležitosti
17:55:16Š. Bošnák0Uznesenie
17:56:59M. Galbavý1Uznesenie
17:57:414. Majetkové záležitosti
17:58:34Š. Bošnák0Uznesenie
17:59:234. Majetkové záležitosti
18:00:43Š. Bošnák0Uznesenie
18:01:304. Majetkové záležitosti
18:03:15Š. Bošnák0Uznesenie
18:04:064. Majetkové záležitosti
18:05:18Š. Bošnák0Uznesenie
18:06:064. Majetkové záležitosti
18:07:26Š. Bošnák0Uznesenie
18:08:134. Majetkové záležitosti
18:09:25Š. Bošnák0Uznesenie
18:09:44M. Královič1Uznesenie
18:36:584. Majetkové záležitosti
18:38:174. Majetkové záležitosti
18:38:17A. Peciar1Diskusia
18:38:42Š. Štefunko1Diskusia
18:39:10R. Mráz1Diskusia
18:39:58A. Petková1Diskusia
18:40:59A. Peciar2Diskusia
18:41:28A. Petková2Diskusia
18:42:01Š. Bošnák1Diskusia
18:43:16M. Galbavý1Diskusia
18:43:55J. Fridrichová1Diskusia
18:44:00Š. Bošnák2Diskusia
18:45:20Š. Bošnák3Diskusia
18:46:44M. Královič1Diskusia
18:48:07M. Galbavý2Diskusia
18:48:54Š. Bošnák0Uznesenie
18:51:42Š. Bošnák0Uznesenie
18:52:264. Majetkové záležitosti
18:53:23Š. Bošnák0Uznesenie
18:54:194. Majetkové záležitosti
18:55:46Š. Bošnák0Uznesenie
18:56:304. Majetkové záležitosti
18:57:31Š. Bošnák0Uznesenie
18:58:144. Majetkové záležitosti
18:59:33Š. Bošnák0Uznesenie
19:00:284. Majetkové záležitosti
19:02:11Š. Bošnák0Uznesenie
19:02:584. Majetkové záležitosti
19:04:08Š. Bošnák0Uznesenie
19:04:504. Majetkové záležitosti
19:06:35J. Fuzák1Diskusia
19:08:08J. Pobiecký1Diskusia
19:09:15J. Fuzák2Diskusia
19:09:55J. Pobiecký2Diskusia
19:10:19J. Fuzák3Diskusia
19:10:33P. Halada1Diskusia
19:11:05J. Fuzák4Diskusia
19:11:32P. Halada2Diskusia
19:12:354. Majetkové záležitosti
19:12:45Š. Bošnák0Uznesenie
19:13:374. Majetkové záležitosti
19:15:57Š. Bošnák0Uznesenie
19:16:534. Majetkové záležitosti
19:21:26Š. Bošnák0Uznesenie
19:21:52V. Butko1Uznesenie
19:22:52B. Stanko1Uznesenie
19:23:19M. Galbavý1Uznesenie
19:23:48B. Stanko1Uznesenie
19:24:25Š. Bošnák1Uznesenie
19:24:55P. Halada1Uznesenie
19:25:29Š. Bošnák2Uznesenie
19:25:48V. Butko1Uznesenie
19:27:01T. Pekarčík1Uznesenie
19:27:36B. Stanko2Uznesenie
19:28:00Š. Bošnák3Uznesenie
19:28:35P. Halada1Uznesenie
19:29:144. Majetkové záležitosti
19:30:58Š. Bošnák0Uznesenie
19:31:424. Majetkové záležitosti
19:34:394. Majetkové záležitosti
19:34:39Š. Bošnák0Uznesenie
19:35:484. Majetkové záležitosti
19:37:14Š. Bošnák1Diskusia
19:39:545.1 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia - Trojičné námestie 6; posunutie exteriérového sedenia, žiadateľ: PASTIS s.r.o., Trnava - výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
19:41:40Š. Bošnák0Uznesenie
19:42:285.2 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia - Halenárska 13; žiadateľ: B.A.S.E. s.r.o., Trnava - výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
19:44:175.2 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia - Halenárska 13; žiadateľ: B.A.S.E. s.r.o., Trnava - výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
19:44:18Š. Bošnák0Uznesenie
19:45:075.3 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia - Halenárska 7; žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince - výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
19:46:195.3 Prenájom pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania letného exteriérového sedenia - Halenárska 7; žiadateľ: Štefan Gašparík, Špačince - výnimka z uznesenia MZ č. 698/2013 zo dňa 10.12.2013
19:46:21Š. Bošnák0Uznesenie
19:47:096.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
20:04:486.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
20:08:596.1 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Trnava
20:09:09Š. Bošnák0Uznesenie
20:09:55Š. Bošnák0Uznesenie
20:10:26Š. Bošnák0Uznesenie
20:10:39Š. Bošnák0Uznesenie
20:11:457.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
20:15:38R. Mráz1Diskusia
20:20:42Š. Bošnák0Uznesenie
20:21:577.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
20:22:04Š. Bošnák0Uznesenie
20:23:23B. Stanko1Uznesenie
20:23:40M. Galbavý1Uznesenie
20:24:12Š. Bošnák0Uznesenie
20:25:067.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
20:26:27M. Královič1Diskusia
20:30:15R. Mráz1Diskusia
20:32:23Š. Bošnák0Uznesenie
20:32:33Š. Bošnák0Uznesenie
20:33:20M. Galbavý1Uznesenie
20:35:04Š. Bošnák0Uznesenie
20:37:077.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
20:42:01Š. Bošnák0Uznesenie
20:42:10M. Královič1Uznesenie
20:43:38M. Královič2Uznesenie
20:45:15Š. Bošnák0Uznesenie
20:46:397.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
20:47:467.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
20:47:47Š. Bošnák0Uznesenie
20:48:427.1 Výmena a doplnenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných právnických osôb založených mestom
20:49:57Š. Bošnák0Uznesenie
20:50:477.2 Informácia o zvolaní mimoriadneho valného zhormaždenia Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
20:52:58Š. Bošnák1Diskusia
20:59:29B. Stanko1Diskusia
21:01:22Š. Bošnák1Uznesenie
21:01:36B. Stanko0Uznesenie
21:01:56Š. Bošnák1Uznesenie
21:02:43Š. Bošnák1Uznesenie
21:03:508.1 Návrh na výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel
21:05:35Š. Bošnák0Uznesenie
21:06:379.1 Novela Odmeňovacieho poriadku funkcionárov mesta Trnava
21:09:20M. Galbavý1Diskusia
21:10:57R. Mráz1Diskusia
21:14:28B. Stanko1Diskusia
21:14:50J. Fuzák1Diskusia
21:15:03B. Stanko2Diskusia
21:15:39Š. Bošnák0Uznesenie
21:16:28Š. Bošnák0Uznesenie
21:16:51Š. Bošnák0Uznesenie
21:17:2610.1 Návrh na poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 z rozpočtu Mesta Trnava
21:22:19Š. Bošnák0Uznesenie
21:23:27Š. Bošnák0Uznesenie
21:25:01J. Novota1Uznesenie
21:25:50Š. Bošnák0Uznesenie
21:26:3911.1 Návrh osláv 777. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta /informatívna správa/
21:28:51Š. Bošnák0Uznesenie
21:29:4112.1 Organizačné zabezpečenie Tradičného trnavského jarmoku 2015
21:31:31Š. Bošnák0Uznesenie
21:32:2313.1 Organizačné zabezpečenie „7“ Dní zdravia 2015
21:34:18Š. Bošnák0Uznesenie
21:35:0414.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 03.02.2015 do 13.04.2015
21:37:38Š. Bošnák0Uznesenie
21:38:3115.1 Správa o uskutočnených verejných obstarávaniach zákaziek a postupoch verejného obstarávania v II. polroku 2014 s hodnotou predmetu obstarávania tovarov a služieb nad 17 000 eur a prác nad 34 000 eur - určené uznesením MZ č. 158/2011
21:40:55P. Halada1Diskusia
21:43:06Š. Bošnák0Uznesenie
21:45:02Š. Bošnák0Uznesenie
21:46:0516.1 Informatívna správa o stave prípravy mesta Trnava na nové programové obdobie 2014 - 2020
21:48:35Š. Bošnák0Uznesenie
21:49:2017.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 29.01.2015 do 09.04.2015
21:54:43Š. Bošnák0Uznesenie
21:56:1217.1 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava, ktorých termín plnenia je v intervale od 29.01.2015 do 09.04.2015
21:56:20Š. Bošnák0Uznesenie
21:57:1918.1 Informatívna správa k žiadosti pani Valérie Ostrožlík Gábovicovej o zmenu územného plánu v lokalite Za traťou III/C
22:01:51M. Lančarič1Diskusia
22:09:08J. Fuzák1Diskusia
22:15:35M. Lančarič1Diskusia
22:19:54Š. Bošnák0Uznesenie
22:23:10M. Galbavý1Uznesenie
22:26:09M. Galbavý0Uznesenie
22:26:5818.1 Informatívna správa k žiadosti pani Valérie Ostrožlík Gábovicovej o zmenu územného plánu v lokalite Za traťou III/C
22:29:03Š. Bošnák0Uznesenie
22:30:1218. R ô z n e
22:31:13J. Čavojský1Diskusia
22:39:34V. Butko1Diskusia
22:44:02R. Mráz1Diskusia
22:48:21M. Královič1Diskusia
22:53:31J. Pobiecký1Diskusia
22:54:51 Z á v e r
22:57:18R. Mráz1Diskusia
23:08:30Š. Bošnák0Uznesenie
23:08:59Š. Bošnák0Uznesenie
23:09:14Š. Bošnák0Uznesenie
23:10:55J. Klokner1Uznesenie
23:11:50R. Mráz1Uznesenie
23:12:49J. Fuzák1Uznesenie
23:12:58J. Klokner2Uznesenie
23:13:34J. Fuzák2Uznesenie
23:14:00J. Fridrichová1Uznesenie
23:14:46M. Galbavý1Uznesenie
23:17:02J. Čavojský1Uznesenie
23:18:23Š. Bošnák0Uznesenie
23:19:10A. Petková1Uznesenie