SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
13. riadne zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 06.09.2016 Predsedajúci: JUDr. Bročka
13:10:29Úvod
13:11:36 Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, schválenie programu rokovania
13:11:40P. Halada0Diskusia
13:15:07J. Pobiecký1Diskusia
13:21:591.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava
13:27:15Š. Bošnák1Diskusia
13:29:491.1 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava
13:29:50V. Butko0Uznesenie
13:31:051.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
13:39:10V. Butko0Uznesenie
13:40:102.1 Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie rok 2009) - Zmena 02/2016 - lokalita A - Polyfunkcia na Bratislavskej ulici, lokalita D - Vybavenosť na Sibírskej ulici, lokalita I - Obytná zóna pri Ružindolskej ceste, lokalita J - Zámena katastra Trnava - Biely Kostol
13:45:42V. Butko0Uznesenie
13:47:53V. Butko0Uznesenie
13:49:033. Majetkové záležitosti
13:51:04V. Butko0Uznesenie
13:51:583. Majetkové záležitosti
13:52:59V. Butko0Uznesenie
13:53:593. Majetkové záležitosti
13:55:26V. Butko0Uznesenie
13:56:333. Majetkové záležitosti
13:57:25V. Butko0Uznesenie
13:58:193. Majetkové záležitosti
14:01:18R. Mráz1Diskusia
14:09:22M. Galbavý1Diskusia
14:11:45T. Pekarčík1Diskusia
14:13:22Š. Krištofík1Diskusia
14:14:35R. Mráz2Diskusia
14:16:08J. Klokner1Diskusia
14:16:39J. Čavojský1Diskusia
14:18:10J. Klokner1Diskusia
14:18:53R. Mráz3Diskusia
14:19:59T. Pekarčík2Diskusia
14:21:19M. Galbavý2Diskusia
14:22:43J. Pikna1Diskusia
14:24:14J. Novota1Diskusia
14:26:17J. Klokner2Diskusia
14:27:13V. Butko0Uznesenie
14:28:45V. Butko0Uznesenie
14:30:263. Majetkové záležitosti
14:31:48J. Fuzák1Diskusia
14:32:36A. Peciar1Diskusia
14:33:00P. Halada1Diskusia
14:33:36V. Butko1Diskusia
14:37:33V. Butko1Diskusia
14:38:56A. Peciar1Diskusia
14:39:38A. Petková1Diskusia
14:40:28M. Galbavý1Diskusia
14:42:09M. Lančarič1Diskusia
14:44:52J. Fuzák1Diskusia
14:46:44A. Peciar2Diskusia
14:48:00A. Petková2Diskusia
14:48:36T. Pekarčík1Diskusia
14:50:23J. Novota1Diskusia
14:54:01R. Mráz1Diskusia
14:55:42V. Butko2Diskusia
14:59:19M. Lančarič1Diskusia
15:00:58B. Stanko1Diskusia
15:02:14P. Halada2Diskusia
15:02:56T. Pekarčík1Diskusia
15:03:40P. Halada1Diskusia
15:03:54M. Lančarič2Diskusia
15:04:03T. Pekarčík2Diskusia
15:05:583. Majetkové záležitosti
15:07:05V. Butko0Uznesenie
15:08:233. Majetkové záležitosti
15:10:01V. Butko1Diskusia
15:10:28V. Butko1Uznesenie
15:11:343. Majetkové záležitosti
15:14:54V. Butko1Diskusia
15:18:04V. Butko2Diskusia
15:24:51M. Galbavý1Diskusia
15:27:30Š. Bošnák1Diskusia
15:29:12M. Galbavý2Diskusia
15:30:18V. Butko2Uznesenie
15:31:203. Majetkové záležitosti
15:31:58V. Butko0Uznesenie
15:33:003. Majetkové záležitosti
15:33:44V. Butko0Uznesenie
15:34:02V. Butko0Uznesenie
15:34:563. Majetkové záležitosti
15:35:49V. Butko0Uznesenie
15:36:403. Majetkové záležitosti
15:37:51V. Butko0Uznesenie
15:38:453. Majetkové záležitosti
15:40:41V. Butko0Uznesenie
15:41:503. Majetkové záležitosti
15:42:40V. Butko0Uznesenie
15:43:313. Majetkové záležitosti
15:44:38V. Butko0Uznesenie
15:45:273. Majetkové záležitosti
15:46:03V. Butko0Uznesenie
16:02:584.1 Predaj bytov
16:06:164.1 Predaj bytov
16:07:06V. Butko0Uznesenie
16:07:545.1 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava
16:12:22V. Butko0Uznesenie
16:13:326.1 Program aktívneho starnutia seniorov mesta Trnavy na roky 2016 - 2020
16:21:22J. Klokner1Diskusia
16:27:34R. Mráz1Diskusia
16:28:05J. Novota1Diskusia
16:28:47J. Čavojský1Diskusia
16:33:32A. Petková1Diskusia
16:35:14Š. Krištofík1Diskusia
16:35:55V. Butko0Uznesenie
16:36:507.1 Správa o priebehu a konečnom zúčtovaní podujatia „Májový kvet 2016”
16:39:00V. Butko0Uznesenie
16:39:468.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 15.06.2016 do 23.08.2016
16:41:41J. Čavojský1Diskusia
16:47:50A. Petková1Diskusia
16:49:47J. Čavojský1Diskusia
16:51:56J. Novota1Diskusia
16:53:45V. Butko0Uznesenie
16:54:5610.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 06.09.2016 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 09.06.2016 do 17.08.2016
16:57:27Š. Bošnák1Diskusia
16:59:08V. Butko0Uznesenie
17:00:1413 Rekapitulácia uznesení
17:00:30J. Fuzák1Diskusia
17:07:25J. Klokner1Diskusia
17:08:16R. Mráz1Diskusia
17:13:49J. Čavojský1Diskusia
17:20:51R. Mráz1Diskusia
17:25:34V. Butko0Uznesenie