SK

00:00:00
.
H.E.R. VIE © 2013 - 2014 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
15. riadne zasadnutie MZ
 
Dátum konania: 15.11.2016 Predsedajúci: JUDr. Bročka
13:08:31Úvod
13:09:03 Otvorenie
13:09:03R. Mráz1Diskusia
13:11:37 Určenie overovateľov, zloženie pracovného predsedníctva, voľba návrhovej komisie, schválenie programu rokovania
13:12:38J. Novota1Diskusia
13:13:03J. Novota1Uznesenie
13:13:04J. Novota1Uznesenie
13:20:331.1 Schválenie Zadania Urbanistickej štúdie Komerčnopodnikateľská zóna Zelenečská - Mikovíniho ulica v Trnave
13:22:27Š. Bošnák0Uznesenie
13:23:553. Majetkové záležitosti
13:30:02Š. Bošnák0Uznesenie
13:31:35Š. Bošnák0Uznesenie
13:36:25Š. Bošnák0Uznesenie
13:41:02Š. Bošnák0Uznesenie
13:42:283. Majetkové záležitosti
13:44:20Š. Bošnák0Uznesenie
13:45:103. Majetkové záležitosti
13:48:08Š. Bošnák0Uznesenie
13:49:013. Majetkové záležitosti
13:50:21Š. Bošnák0Uznesenie
13:51:023. Majetkové záležitosti
13:52:40A. Peciar1Diskusia
13:53:23M. Galbavý1Diskusia
13:55:11Š. Bošnák1Diskusia
13:56:47M. Galbavý1Diskusia
13:58:07A. Peciar2Diskusia
13:58:57Š. Bošnák2Diskusia
13:59:44M. Galbavý2Diskusia
14:01:18A. Petková0Uznesenie
14:01:53M. Galbavý3Uznesenie
14:02:20Š. Bošnák0Uznesenie
14:02:20Š. Bošnák0Uznesenie
14:03:49Š. Bošnák0Uznesenie
14:05:043. Majetkové záležitosti
14:06:16Š. Bošnák0Uznesenie
14:07:083. Majetkové záležitosti
14:08:55Š. Bošnák0Uznesenie
14:09:563. Majetkové záležitosti
14:10:46M. Galbavý1Diskusia
14:12:00Š. Bošnák0Uznesenie
14:13:063. Majetkové záležitosti
14:14:14Š. Bošnák0Uznesenie
14:14:15Š. Bošnák0Uznesenie
14:15:023. Majetkové záležitosti
14:16:46Š. Bošnák0Uznesenie
14:17:403. Majetkové záležitosti
14:19:32Š. Bošnák0Uznesenie
14:20:213. Majetkové záležitosti
14:22:09Š. Bošnák0Uznesenie
14:23:013. Majetkové záležitosti
14:24:11Š. Bošnák0Uznesenie
14:24:573. Majetkové záležitosti
14:27:49B. Stanko1Diskusia
14:29:44Š. Bošnák0Uznesenie
14:30:30B. Stanko2Uznesenie
14:31:134.1 Predaj bytov
14:35:12Š. Bošnák0Uznesenie
14:36:185.2 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
14:38:48Š. Bošnák0Uznesenie
14:40:58Š. Bošnák0Uznesenie
14:40:58Š. Bošnák0Uznesenie
14:41:515.3 Návrh na výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta Trnava
14:46:55M. Galbavý1Diskusia
14:48:36Š. Bošnák0Uznesenie
14:48:36Š. Bošnák0Uznesenie
14:49:11Š. Bošnák0Uznesenie
14:49:42M. Galbavý2Uznesenie
14:51:08J. Pobiecký1Uznesenie
14:52:30Š. Bošnák1Uznesenie
14:53:43M. Galbavý1Uznesenie
14:54:32R. Mráz1Uznesenie
14:55:50A. Petková1Uznesenie
15:02:31M. Galbavý3Uznesenie
15:03:35Š. Bošnák0Uznesenie
15:06:089.1 Informatívna správa o výsledkoch kontrol ukončených a rozpracovaných od 28.09.2016 do 31.10.2016
15:08:18J. Klokner1Uznesenie
15:08:52M. Galbavý2Uznesenie
15:10:23Š. Bošnák0Uznesenie
15:14:31Š. Bošnák0Uznesenie
15:15:3110.1 Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 15.11.2016 a správa o plnení uznesení MZ v intervale od 22.09.2016 do 26.10.2016
15:17:39Š. Bošnák0Uznesenie
15:18:3514. Rekapitulácia uznesení
15:20:08Š. Bošnák0Uznesenie
15:22:38J. Čavojský1Uznesenie
15:38:46M. Lančarič1Uznesenie
15:41:47J. Klokner1Uznesenie
15:44:15J. Novota1Uznesenie
15:54:41M. Lančarič1Uznesenie
15:56:16A. Peciar1Uznesenie
15:57:18P. Halada1Uznesenie
15:58:21A. Peciar1Uznesenie
15:59:45Š. Bošnák0Uznesenie